NGAYON NA NAG-ORDER NA SI PRES. DUTERTE NA TUGISIN ANG MGA ABU SAYAFF, IPAGDASAL NATIN ANG ATING MGA SUNDALO AT IPAGDASAL DIN NATIN NA MANANAIG ANG KAPAYAPAAN!


No comments

Powered by Blogger.